**DELHAIZE: MEERDERE KANDIDAAT-KOPERS VOOR DELVITA