** DEVGEN: NETTOVERLIES VOORTG. ACT. 5,0 MLN EURO IN 1STE JH