**DEXIA BANK NDL: 40 LOPENDE RECHTZAKEN VAN KLANTEN