**DEXIA: BIEDPERIODE BELANG DENIZBANK SLUIT AF OP 22 DECEMBER