**DEXIA: NETTOWINST 3EKW AANZIENLIJK LAGER DAN 2EKW