**DEXIA: OP SCHEMA OM DOELSTELLINGEN 2006 TE HALEN