**DIETEREN: CENTRUS WEEGT VOOR EUR 54 MLN OP RESULTAAT