**DIETEREN: COUR. WINST VOOR BELASTINGEN -9% IN 3EKW