**DIETEREN ZIET GROEI 5-10% COUR. GECONS. PRETAX RES. IN 2007