**DISTRIGAS - BANK DEGROOF START OPVOLGING MET BUY