**ECB DOET UITSPRAKEN IN MAANDRAPPORT DECEMBER 2006