**ELECTRABEL, CIR EN ACEA BEREIDEN SAMEN BOD VOOR OP INTERPOWER