**ELECTRABEL - KL. AANDEELHOUDERS STARTEN JURIDISCHE PROCEDURE