**ELECTRABEL OEFENT OPTIE UIT OP BELANG VAN 40% IN SHEM