** EURONAV VOORZICHTIG IN VOORUITBLIK REST VAN HET JAAR