**EURONEXT TEKENT CONTRACT MET DUBAI FINANCIAL EXCHANGE