**EVS: NETTORESULTAAT 3EKW 2005 EUR 8,6 MLN (7,9 PRO FORMA)