**EVS: OVEREENKOMST BETREFT 193 SCHERMEN IN OOSTENRIJK