**EXMAR: NOTERING OPGESCHORT TOT RESULTATEN BOOKBUILDING