**FARDIS: BAV OVER ONTBINDING VENNOOTSCHAP NIET DOORGEGAAN