**FLUXYS WIL STRUCT. EN SAMENST. BESTUURSORGANEN WIJZIGEN