**FNV: DONDERDAG GESPREK TUSSEN VAKBONDEN EN CONSORTIUM