**FORTIS: FTE-REDUCTIE ZOVEEL MOGELIJK VIA NATUURLIJK VERLOOP