**FORTIS: OPTIES GWK ZIJN VERKOOP, INTEGRATIE EN STAND ALONE