**FSA (DEXIA): NETTOWINST 2EKW03 USD 68 MLN (+50%)