**GALAPAGOS OVERWEEGT VERKOOP BIOFOCUS OP TERMIJN VAN 2 JAAR