**GALAPAGOS: POSITIEF BEDRIJFSRESULTAAT EN KASSTROOM IN 2010