** GBL: CASH EARNINGS VAN 18 MILJOEN EURO IN EERSTE KWARTAAL