**GIMV: GEEN INVLOED INTRINSIEKE WAARDE, BOEKWAARDE BELANG