**GIMV: INTRINSIEKE WAARDE 23 MEI EUR 834 MLN (819,2)