**IBA: OVERNAME HEEFT OOK IMPACT OP RESULTATEN 2005