**IBT PUBLICEERT BORSTKANKERSTUDIE IN WETENSCHAP. TIJDSCHRIFT