**IMMOBEL - HANDEL OPGESCHORT IN AFWACHTING VAN MEDEDELING