**ING: BLOOTSTELLING AAN OBLIGATIES LEHMAN EUR 200 MLN