**INR: HANDELSOVERSCHOT BELGIE AUGUSTUS EUR 0,6 MLD (0,4)