**INTERBREW: CONTRACT MET GUINESS BASS LOOPT 12 TOT 18 MAANDEN