**INTERBREW: EBIT-BIJDRAGE DEAL EXEL NEGATIEF IN 2002