** INTERBREW VERWERFT DISTRIBUTIERECHTEN BASS ALE IN VS