** IPTE: CFO CIROUX HERHAALT EERDERE DOELSTELLINGEN 2004