**KBC: EFFECTEN ERKEND ALS KERNKAPITAAL, ZONDER VERWATERING