**KBC: KOSTEN-INKOMENSRATIO BANKBEDRIJF 1ehj 66,1% (70,4%)