**KEYWARE: OMVANG KAPITAALVERHOGING ONGEVEER EUR 1,5 MLN