**KINEPOLIS ONTVING 3,5 PROCENT MINDER BEZOEKERS IN 2007