**KINEPOLIS: VOOR HET JAAREINDE BESLISSING OVER BRUGGE