**KORAMIC: VERKOOP KFP AAN NOG OP TE RICHTEN FINANCIERE KFP