**KORAMIC VERZOEK TOT SCHRAPPING AANDEEL OP EURONEXT BRUSSEL