**KPN ZIET IN 2005 HOGE ENKELCIJFERIGE DALING EBITDA