**LABATT(INBEV):AKKOORD M VAKBONDEN OVER SLUITING BROUWERIJ