**MITTAL BIEDT 1 AAND. EN EUR 11,70 CASH VOOR ARCELOR--MEDIA