**NPM: VERDERE JAARLIJKSE DIV STIJGING MET 7% MAG VERWACHT